Bigårdene på offentlige kart

For å forebygge sykdommer på bier, er det i Forskrift om birøkt nedfelt at alle som har bier skal melde fra til Mattilsynet om at de har bier, og hvor bigårdsplassene deres er. Det er svært sentralt at alle norske birøktere tar dette ansvaret og kollegialt følger opp myndighetens satsing på dette området. Dette er med på å sørge for at vi unngår at alvorlig sykdomspress, og at det offentlige får raskt kontroll når situasjoner oppstår.
Dette er et ansvar vi har og tar sammen med alle andre husdyrproduksjoner i Norge.

Ditt bidrag

Sjekk om bigården din er registrert. Gå inn på www.geonorge.no og skriv «Mattilsynet» i søkefeltet. Da får du opp informasjon som Mattilsynet har lagt ut på kart, bl.a. «Dyrehold med produksjonsdyr», «Drikkevann inntakspunkter» og nå «Bigårdsplasser». Trykk så på «Vis i kart» og zoom inn på der du mener bigården din er. Trykk så på prikken og få opp informasjon. Dersom du ikke ser en prikk der bigården din skulle vært, du finner feil informasjon eller du finner den registrert et annet sted enn der den er, så må du melde fra til Mattilsynet. Dette gjør du ved å bruke skjemaet som du finner under www.norbi.no – under Lover og regler (venstre stolpe) og Skjema (høyre stolpe) og trykk på Skjema for registrering av bigård (du finner det også via Mattilsynets side).

 

Hvorfor på kart?

Bakgrunnen for at Norges Birøkterlag er opptatt av at bigårdsplassene legges ut på et kart som kan være tilgjengelig for birøktere er:

1) for å motivere til at flere registrerer bigårdsplassene sine i Mats (Mattilsynets register)

2) for å lettere kunne oppdage bigårdsplasser som burde vært avregistrert

3) melde ifra til Mattilsynet om bigårder som ikke er registrert

4) i tillegg er det en fordel for birøkterne å vite hvilke bigårdsplasser som fins i et område slik at man ikke oppretter en ny bigårdsplass tett ved. Særlig er dette viktig når en skal opprette en Svermbigård som iht birøktforskriftens §3 skal ligge minst 300 meter fra annen bigård.

At bigårdsplasser ikke etableres for tett har:

a) en sykdomspreventiv hensikt

b) er en fordel for å utnytte trekkgrunnlaget

c) sikrer pollinering i et område ved at gårdbrukere kan se at det kan være mangel på kuber.

 

Norges Birøkterlag holdning

Et bigårdskart har vært ønskelig i organisasjonen i flere år. Diskusjonen i organisasjonen har gått på hvordan man skulle få til dette. Det har vært utviklet et frivillig register der bigårdplassene har blitt synlig på kart, men styret i Norges Birøkterlag har vært tydelig på at de også ønsker at det skulle på plass et kart basert på den offentlige pliktige registreringen. Dette registeret som driftes av Mattilsynet må alle birøktere melde fra til, og styret har ment at et offentlig eid og driftet register er det beste grunnlaget for at et bigårdskart skal kunne være oppdatert. Styret har som følge av dette bedt sekretariatet arbeide for at Mattilsynet benytter registeret til også å få denne informasjonen ut på et kart som birøktere kan se, og nå har altså dette skjedd.

 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs