Elitesatsing i norsk birøkt

Nå er vi igang

Denne uken samles for første gang deltakerne som er utvalgt til å være med i «Elitesatsingsprogrammet» som organiseres av Norges Birøkterlag og Honningcentralen SA.
-Dette er nybrottsarbeid for oss i norsk birøkt, sier generalsekretær, Heidi Kirkeby og vi gleder oss stort til å introdusere et nytt program spesialdesignet for norske birøktere.

Vi henter inn ekstern kompetanse fra Norsk Landbruksrådgiving og Norges Vel som har lang erfaring i denne type kompetanseutvikling. I tillegg til birøktfaglig kompetanse fra ulike miljø i Norge.
Deltakerne skal samles til 6 samlinger over nesten 2 år hvor innholdet blir faginnledninger, prosessarbeid, egenstudier, «kollegalæringsgrupper» og birøktbesøk. Programmets innhold bygges opp rundt kompetanseutvikling i form av:
  • Kunnskap og ferdigheter knyttet til etablering, produksjon, foredling, forretningsplan, driftsøkonomi, driftsplanlegging, investeringsbehov/-beregninger, finansiering, marked
  • Birøktfaglig kunnskap knyttet til biologi, avl, rasjonelle driftsløsninger og driftsteknikk, stabilt honningutbytte, kvalitet, HMS og spesifikke områder som dronning-/avleggerproduksjon, vandring, pollinering o.l.
  • Lære av de beste birøktere i bransjen og beslektede bransjer, dele erfaringer samt få økt forretningsfokus i driften
  • Stimulere til økt innovasjon og vekst

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs