Strategien er lagt mot 2020

-Vi er sprekkferdige av stolthet, sier styreleder Karl John Amdahl, og forteller entusiastisk at arbeidet med de strategiske valgene for de nærmeste årene nå er gjort. -Vi gleder oss til å presentere det endelige resultatet for organisasjonen.

Vår visjon «Et vingeslag foran» er betegnede for hvordan organisasjonen skal tenke i årene framover, og sett i sammenheng med verdiene: Kvalitet, Utvikling, Bredde og Engasjement (KUBE) vil vi vise at vi skal beholde vår egenart og fortrinn.
De strategiske grepene er synliggjort i form av 5 strategisk definerte områder: Organisasjon, Faglig virksomhet, Næringspolitikk, Samfunnspåvirkning-/omdømme og økonomi-/finansiering.
I desemberutgaven av Birøkteren får samtlige medlemmer det endelige resultatet som er vedtatt i styret, og som bygger på en vel ett års lang prosess i organisasjonen og blant de tillitsvalgte.

- Strategi er resultat av veivalg, og danner rammer for organisasjonens politkk, også prioritering av tiltak og ressursbruk. Grunnlaget for strategien er tidligere vedtatt langtidsplan og lang prosess i organisasjonen, sier Amdahl. – Vi håper at disse strategiske valgene kan være med på å bidra til at NB i enda større grad kan være en god organisasjon og partner for den moderne, profesjonelle næringsbirøkter samtidig som vi imøtekommer forventningene fra de mange nye medlemmene der interessen for birøkt er knyttet til produksjon for egen matauk, for rekreasjon, for lidenskap og for naturen sin del.
Planen kan du laste ned her. I

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs