Søk tilretteleggingstilskudd fra Studieforbundet natur og miljø

Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren og fjerne eller lette opplæringshindringer.
Kursarrangøren kan generelt få dekket inntil kr 7.500 av nødvendige tilretteleggingsutgifter dokumentert med bilag. I tillegg kan kursarrangøren få inntil kr 5.000 i kompensasjon for ekstra dugnadsinnsats dersom den frivillige innsatsen er nødvendig for å få avviklet et godt kurs. Søknader utover disse satsene blir vurdert etter skjønn. I søknaden må behovet for særskilt tilrettelegging av opplæringen tydeliggjøres. Det er behovet for tilrettelegging som utløser tilskudd. Søknadene behandles fortløpende og tilskudd fordeles så lenge det er penger i potten. Tilretteleggingstilskuddet kommer som tillegg til det ordinære kurstilskuddet på kr 90 pr time.

Du kan når som helst ta kontakt med studiekonsulent Odd Erik Randen for å drøfte om det er mulig å få tilretteleggingstilskudd.

Eksempler på hva tilretteleggingstilskuddet kan dekke:

ekstra lærer/instruktør

ledsager/ekstra assistent

forlenget kurs

tilrettelagt materiell og utstyr

transport

leie av tilrettelagt kurslokale

tolk/oversettelse

ekstra informasjon og motivasjon

nødvendig forarbeid og oppfølging

manglende betalingsevne

 

Søknadsskjema

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs