Apimondia kunngjør Open Source lisens for å tilrettelegge for bevaring og for bærekraftig bruk av Bee genetiske ressurser

Roma, Italia, December 12, 2016: Birøktere rundt om i verden organisert i Apimondia har, siden 1895, samarbeidet for å fremme vitenskapelig, teknisk, økologisk, sosial og økonomisk utvikling innen birøkt rundt om i verden. De genetiske ressursene av honningbier, som brukes globalt i birøkt, er et resultat av generasjoner av birøktere som har samarbeidet i organsiasjoner representert av Apimondia.

Executive Council i Apimondia møte i Mugla, Tyrkia mandag 31. oktober 2016 vedtok enstemmig å adoptere Apimondia Open Source avlsmateriale (OSB) lisens for Apis mellifera og Apis cerana, som et første skritt for å gjennomføre en åpen kildekodelisensiering innen det globale birøktersamfunnet.

"Historiske, nåværende og fremtidige bidrag fra birøktere i alle regioner av verden for å bevare, forbedre og dele de genetiske ressursene for honningbia, kan nå bli sikret med en offentlig lisens", sa Philip McCabe, president i Apimondia.

"I Tyskland har vi allerede den første organisering av birøktere, som forplikter seg til å basere all utveksling av avlsmateriale på den nye lisensen", sa Walter Haefeker, Koordinator for Apimondia Arbeidsgruppen for GMO og påvirker for sektoren for birøkt. "Apimondia oppfordrer alle birøkterorganisasjoner til å innføre denne lisensen for beskyttelse av felles anstrengelser for å opprettholde sunne bier for birøkten og samfunnet som helhet."
 
Apimondia støtter også et internasjonalt samarbeid for å etablere honningbias genmateriallager ved hjelp av nyeste teknologi, som tillater lagring av honningbiesæd i lang, og kanskje på ubestemt tid. Gitt nåværende og fremtidige trusler mot honningbias overlevelse, er det viktig å sikre bevaring av de ulike typer honningbier som finnes over hele verden, inkludert både kommersielle genetiske linjer og lokalt tilpassede og ville typer. Apimondia lisensen vil bli brukt til å sikre fri og åpen tilgang til genetiske ressurser, som er samlet inn for vitenskap og for birøkten.
 
Lisensen og tilhørende dokumentasjon om hvordan man kan ta den i bruk vil bli publisert på Apimondia nettsiden:
 
http://www.apimondia.com
 
Bakgrunn
 
I 2015 ble det publisert rapporter om de første genmodifiserte bier, produsert ved et universitet i Tyskland. I år har forskere fra et universitet i Japan kunngjort produksjon av Knockout mutanter av CRISPR / Cas9 av den europeiske honningbia. Videre inneholder dokumenter i EU, vedrørende regulering av genmodifiserte insekter, et avsnitt om genmodifiserte honningbier, inkludert konseptet med bier som er resistente mot enkelte giftstoffer.
Under den 44. internasjonale Apimondia kongressen Apimondia i Daejeon, Korea, 2015 fikk arbeidsgruppe 10 i oppgave å utarbeide en offentlig lisens, ment til å bli brukt av birøktere ved utveksling av honningbiegenetiske ressurser. Dette vil forbeholde birøkternes rett til å beskytte dette felles beste fra utilbørlig kommersiell utnyttelse eller bio-piratkopiering.
 
Birøktere organisert i Apimondia ønsker å gi det vitenskapelige miljøet og kommersielle virksomheter et varsel om at dette arbeidet er å bli vurdert som en Creative Commons, og er grunnlaget for birøkternes rettigheter.
 
Birøktere vil sikre rettighetene til bruk, utveksling og deltagelse i beslutninger om, og rettferdig og likeverdig fordeling av, fordelene som følger av bruken av de genetiske ressursene i honningbia.
 
Birøktere vurderer de genetiske ressursene i honningbia til å være endemisk for dem og at birøktermiljøet har en etablert rett til å få adgang til disse. All bruk av genetiske ressurser fra honningbia for kommersielle formål, utenfor det tradisjonelle omfanget i birøktermiljøet, må på forhånd samtykkes av birøktermiljøet for å sikre en rettferdig og likeverdig nytte-deling. I tilllegg må etablerte prosedyrer,i tillegg til rutiner for vanlig bruk og utveksling følges.
 
Birøkternes rettigheter bør behandles og fremmes som en integrert del av den menneskelige retten til mat, ved at vår fremtidige matforsyning og dens bærekraft, avhenger av at birøkternes rettigheter blir tilstrekkelig anerkjent .
 
Erkjennelsen av birøkternes rettigheter er en form for å fremme bevaring av pollinatorgenetiske ressurser og tradisjonell kunnskap, og til å sikre nåværende og framtidig matsikkerhet. Erkjennelsen av birøkternes rettigheter vil ha nytte ikke bare for birøktere selv, men hele menneskeheten.
 
Til tross for påstanden om rettigheter til intellektuell eiendom ligger i de genetiske ressursene i honningbiesamarbeidet som birøktersamfunnet har opparbeidet sammen i over 100 år, avviser verdens birøktere med dette selve begrepet patenter på liv og de vil kraftig bekjempe ethvert forsøk på å patentere hele eller deler av de genetiske ressursene i honningbia.
 
** Dette initiativet er basert på konseptene Den internasjonale traktaten om plantegenetiske ressurser for mat og landbruk, som ble ratifisert i Brasil i 2008 og Nagoya-protokollen om tilgang til genressurser og rettferdig fordeling av fordelene som følger av deres Utnyttelse ( ABS) til konvensjonen om biologisk mangfold.
 
** Konseptet er basert på arbeid publisert av Kotschi, J. og Rapf, K. (2016): Liberating seeds med en Open Source Seed (OSS) Licence. rapport. AGRECOL. Guggenhausen. Vi er takknemlige for den uvurderlige innspill på temaet åpen kildekode lisensiering av genetiske ressurser.
 
 
Mediakontakter:
 
Philip McCabe
President of Apimondia
Walter Haefeker
Coordinator of Working Group on GMOs
Sherdara, Beaulieu Cross
Drogheda
Ireland
Tutzinger Straße 10
82402 Seeshaupt
Germany
 
 
Tel.: +353 41 9836159
Mob.: +353 87 2554854
E-mail:  philipmccabe@eircom.net
Tel: +49 89 92 185 666
Mob: +49 151 58 56 54 44
E-Mail: walter@haefeker.de
 
 
 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs