Hvor mye vet norske ungdomskoleelever om pollinering og pollinerende insekter?

Det aner vi ikke, men du kan kanskje hjelpe oss å finne det ut?

Norges Birøkterlag, Universitetet for Miljø og Biovitenskap og Universitetet i Oslo ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse blant norske 15 åringer (9. klassinger) for å måle kunnskapsnivået om pollinering og mangfoldet av pollinatorer. For å lansere spørreundersøkelsen på norske ungdomskoler trenger vi hjelp fra ungdomsskolelærere eller andre som har gode kontakter i en ungdomsskole. Vi ønsker deltakere fra hele landet for å få en god geografisk dekning.
Spørreundersøkelsen er nettbasert og inneholder 25 spørsmål og tar ca 15 minutter å besvare. Klasser som deltar vil etter undersøkelsen motta en pakke med informasjonsmateriell om pollinerende insekter og birøkt. Spørreundersøkelsen er en del av en større Europeisk undersøkelse som gjennomføres i en rekke Europeiske land. Vi vil rapportere tilbake resultatet av undersøkelsen både for Norge og for Europa som helhet.
Vi vil lage en kort Power Point presentasjon som brukes for å presentere spørreundersøkelsen for elevene.
Er du lærer på en ungdomsskole, eller har gode kontakter med en lærer på en ungdomsskole og kan tenke deg å hjelpe oss med å presentere spørreundersøkelsen på skolen ber vi deg om å ta kontakt med Bjørn Dahle i Norges Birøkterlag (bjorn@norbi.no).

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs