Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø

Kurstilskudd på 100 kr pr time, utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid, informasjon om Kompetansepluss frivillighet, Studieforbundets 40-årsjubileum og fordeling av reisestipend.

Nytt kurstilskudd kr 100 pr time

Studieforbundet mottar drøyt 8 mill. kroner i statstilskudd i 2017. Det meste av dette fordeles til lokale kurs over hele landet. Studieforbundets regnskap for 2016 er gjort opp med et betydelig overskudd. Styret har derfor funnet å kunne sette opp kurstilskuddet for 2017 til 100 kroner pr time. Kurstilskuddet skal bidra til mangfold av lokale kurstilbud og redusere deltakernes opplæringskostnader.

Studieforbundet utbetaler tilskudd til kurs som gjennomføres i overensstemmelse med tilskuddsreglene. Arrangøren må være organisasjonsledd i en av Studieforbundets medlemsorganisasjoner. Opplæringen skal følge en godkjent studieplan, kurset må være på minst 8 timer og bl.a. skal kursdeltakerne få utlevert kursbevis når kurset avsluttes.

De offentlige kursmidlene er under press. Husk å nevne at kurset får støtte gjennom Studieforbundet natur og miljø ved annonsering. Legg gjerne ved vår logo i informasjon om kurset. Studieforbundets logo finner du på nettsiden vår.

Pedagogisk utviklingsarbeid i egen organisasjon

Studieforbundet har i år avsatt kr 100.000 til pedagogisk utviklingsarbeid som medlemsorganisasjonenes sentralledd nå kan søke om. Søknadsfristen er 5. april. Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, kvalitetsheving, videreføring av aktivitet og økt kursaktivitet. Studieforbundet kan trekkes inn i prosjektene og dette kan beskrives i søknaden. Det er ønskelig at resultatet deles eller presenteres på Studieforbundets årskonferanse. I en kort prosjektsøknad til Studieforbundet må det være opplysninger om:

  • Organisasjon
  • Prosjektansvarlig
  • Tidsrom for prosjektet
  • Målet med prosjektet
  • Innholdet i prosjektet
  • Budsjett for prosjektet med søknadssum

Kompetansepluss Frivillighet

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) inviterer til gratis seminar i Litteraturhuset i Oslo fredag 17. mars kl. 09.30 – 15.30. Hvordan kan min organisasjon bidra til at folk løfter sin kompetanse i muntlig eller skriftlig norsk, regning eller data? Vi lærer hvordan ordningen Kompetansepluss Frivillig gir tilskudd til lag og foreninger som vil gi opplæring i grunnleggende ferdigheter som del av foreningens eksisterende opplæring. Vi lærer fra foreninger som allerede er i gang, og vi får tips om alt fra søknadsprosess og oppbygging av et kurs, til rekruttering og gjennomføring. Og selvfølgelig får vi svar på spørsmålet: Hvordan styrker dette arbeidet laget/foreningen min? Påmelding til VOFO innen 10. mars.

Studieforbundet er 40 år

Det er i år 40 år siden Norske 4H Studieforbund ble omorganisert til en frittstående organisasjon som senere fikk navnet Studieforbundet natur og miljø. Jubileet vil i første omgang bli markert internt på årskonferansen 31. august på Torbjørnsrud, Jevnaker. Vi ser gjerne at 40 års-jubileet blir brukt til å markere Studieforbundet natur og miljø litt ekstra!

Reisestipend fordelt

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) har fordelt reisestipend for 2017. Jim Olav Hansen fra Norske Redningshunder skal til England, Heidi Kirkeby fra Norges Birøkterlag reiser til Tyrkia og Gry Handberg fra Norges sopp- og nyttevekstforbund har fått tilskudd til sin planlagte studietur til Spania.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs