Økologisk birøktkonferanse

Norges Birøkterlag arrangerer økologisk birøktkonferanse 11. og 12. mars på Vikingegården Maurenga.
Det er fortsatt noen plasser igjen. Hvis du ønsker å delta ta snarest kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat.

Her ser du programmet for konferansen.
Vi tar forbehold om at programmet kan endres.

Lørdag 11. mars    
Tidspunkt Programpost Person
1100 Velkommen Eli Åsen, Norges Birøkterlag
1110 Introduksjon til økologisk birøkt. For deg som er fersk som birøkter eller fersk på økologisk. Trude Kuskemoen
1200 Lunsj  
1300 Hvorfor økologisk? Landbrukets Økoløft. Oikos Økologisk Norge Markus Brun Hustad, Oikos Økologisk Norge
1330 KSL - et grunnlag for økologisk drift Tora Snorradottir, Honningcentralen
1400 Økologisk pollen og propolis produksjon, prøveprosjekt Eli Åsen, Norges Birøkterlag
1430 Pause  
1500 Hvordan sikre nok økologisk norsk voks? Introduksjon fra Tora Snorradottir, Honningcentralen. Gruppediskusjon
1545 Hvordan hente ut mer profitt fra markedet. Fordeler og ulemper med direktesalg. Åge Blomstadlie
1630-1645 Økouka 2017 Markus Brun Hustad, Oikos Økologisk Norge
1715 Middag  
  Prat rundt peisen  
2230 Felles avreise til hotellet  
     
Søndag 12. mars    
Tidspunkt Programpost Person
  Felles avreise fra hotellet  
900 Frokost (kun for de som overnatter)  
1000 Mattilsynet, endringer framover, EU, regelverk Monica Wear Stubberud
1045 Debio, kontrollordningen, revisjon. Harald Bjørn Larsen
1130 Lunsj  
1230 Honningcentralens planer for økologisk framover Tora Snorradottir, Honningcentralen
1315 Fôring i økologisk birøkt Eli Åsen, Norges Birøkterlag
1330 Økologisk ferdigfôr og fôrdeig Morten Bull, Apinor
1345 Deltagernes erfaring med fôring og fôrbehov  
1415 Pause  
1500 Dronningavl og avleggerproduksjon- diskusjon blant birøkterne Introduksjon ved Ingegärd Øien. Gruppediskusjon
1615 Avslutning Eli Åsen, Norges Birøkterlag

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs