Forslag om 0 i støtte til organisasjonene i landbruket

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 har de tatt bort støtten til organisasjonene i landbruket. Går budsjettforslaget igjennom vil dette ha konsekvenser for aktiviteten til Norges Birøkterlag, men vi vil prøve sammen med de andre organisasjonene å påvirket til at posten opprettholdes.

Les hva Norges Bondelag skriver om saken her:

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs