Har du svart på spørreundersøkelsen om honninghøsten 2017?

Spørreundersøkelsen om honninghøsten gir svært viktig informasjon om hvor mye honning som har blitt produsert i 2017. Og hvordan dette fordeler seg mellom fylker, mellom sommer og lyng, og forhold som påvirker hvor mye honning som produseres.

Nytt for i år er det at vi spør om pris på honning. På årsmøtet ble det vedtatt å fase ut veiledende pris, og at dette skulle erstattes av en prisstatistikk, for å gi et bedre bilde av variasjonen i markedet.

I denne spørreundersøkelsen inngår det også et par spørsmål om tap av bifolk i sommersesongen som er viktige for vår kunnskap om disse tapene.

Svarene behandles konfidensielt og brukes kun samlet utad som statistikk for å vise utviklingen av honningproduksjon og kubeantall.

Spørreskjemaet ligger på «Min side», på Startside når du er logget på.
Vi ber om at lagene oppfordrer medlemmene til å gå inn på Min Side for å svare på spørreskjemaet.

Svarfristen er 01.12.2017.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs