Lei av syre?

Og lyst til å avle fram varroaresistente bier?

Amerikansk birøkt er kjent for å bruke antibiotika som forebyggende behandling og bruke alle slags tenkelige kjemiske behandlinger mot varroa. Det finnes riktignok unntak. Randy Oliver som er biolog og entomolog, driver yrkesbirøkt og bestemte seg for å avle fram bier som er varroaresistente på en enkel og kostnadseffektiv måte. Se fordraget han holdt for birøktere på New Zealand her

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs