Obligatoriske sertifiseringsforedrag 2018

Det obligatoriske fagforedraget i forbindelse med sertifiseringskurset vil i 2018 bli avholdt i:
Aust-Agder: 25. januar kl. 18-21 på Dømmesmoen, Grimstad.
Oslo og Akershus: 27. februar (alternativt 5. mars) kl. 18-21 på Birøktens Hus, Kløfta.
Vestfold: 28. februar kl. 18-21 på Høyskolen i Sørøst Norge, Raveien 215, 3184 Borre.
Telemark: 1. mars kl. 18-21. Søve videregående skole, Ulefoss.
Oslo og Akershus: 5 mars kl. 18-21. Birøktens Hus, Kløfta.
Østfold: 6. mars kl. 18-21 på Skjeberg rådhus.
Buskerud: 7. mars kl 18-21 Eiker videregående skole, Strømshauggata 12, 3300 Hokksund.
Hedmark og Oppland: 12. mars kl. 18-21 på Nordgående Kro på Rudshøgda.
Møre og Romsdal: 21. mars kl. 18.15-21.15, Molde.
Trøndelag: 4. april kl. 18-21, Ole Vig videregående, Stjørdal.
Rogaland: 23. april kl. 18-21 på Statens Hus, Stavanger.
Vest-Agder: 14. mai kl 15-18, Vigeland, Lindesnes.
Hordaland: 26. mai kl 12-15, Ungdomsheimen på Svortland, Svortlandsvegen 23, Bremnes.
Sogn og Fjordane: 17. juni 10-14, Mo jordbruksskole, Førde.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs