Utdypende artikkel - Birøkteren februarnummer

I Birøkterens februarnummer har Per Ove Røkholt en artikkel om Honningcentralen SA - særpreg, utfordringer og tilpasning. Ønsker du å lese et større notat om samme tema, kan denne lastes ned på Min side, under "Nedlastning".

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs