Hjelp oss å samle sikre data på årets vintertap

Siste sjanse til å besvare spørreundersøkelsen om vintertap!

Vi minner om vår årlige spørreundersøkelse om vintertap. Har du ikke besvart undersøkelsen oppfordres du til å gjøre det nå. Undersøkelsen stenges 1. juni.  Spørsmålene omfatter ikke bare vintertapene i seg selv, men også andre spørsmål om driftsteknikk, geografisk plassering, varroabehandling og næringstilgang som kan påvirke vintertapene.

En pdf versjon av skjemaet som du kan skrive ut finner du her I 

 

Det elektroniske spørreskjemaet hvor du legger inn svarene dine finner du her

 

 

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs