Regjeringen tilbyr 1 milliard i jordbruksforhandlingene

Regjeringens tilbud til bøndene har en ramme på 1 milliard kroner, hvorav 670 millioner bevilges over statsbudsjett. Bøndenes krav er på 1,83 milliarder

 

Kravet om økning i produksjonstilskudd pr bifolk ser ut til å bli innfridd – staten tilbyr en økning på 77 kroner, til ny sats på 550 kroner/bifolk.  Det ser ikke ut som forslaget om økt tilskudd på 150 kroner/bifolk til økologisk produksjon har kommet med i statens tilbud, så her må vi vi håpe på bedre resultat under forhandlingene.

Tilskudd til forskning innen landbruket økes med 20 millioner, og det er foreslått en svak økning i tilskudd til avlsorganisasjonene. 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs