Enighet i jordbruksoppgjøret

Torsdag kveld ble det enighet i jordbruksforhandlingene, og selv om våre krav bare delvis ble innfridd, har vi fått til et nytt løft for våre medlemmer.
Produksjonstilskuddet øker fra 473 til 550 kroner pr bifolk, og i forhandlingene klarte Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget å hindre økningen i bunnfradraget som var foreslått fra Staten.

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og ekstra tilskudd til økologisk birøkt fikk vi ikke gjennomslag for denne gangen, så dette må vi kjempe videre for i neste omgang.

 

Les mer om oppgjøret i Nationen: http://www.nationen.no/landbruk/dale-klarte-a-blidgjore-bondene-med-historisk-hoy-ramme/

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs