Elitesatsing innen birøkt - frist 1. juli 2018

Vi søker deg som har vekstambisjoner.

Norges Birøkterlag og Honningcentralen SA har inngått et gjensidig prosjektsamarbeid for satsning til det viktige området: «Økt næringsbirøkt». Skal man lykkes med å dekke markedet for norsk honning, landbrukets pollineringsbehov og den økende etterspørselen etter bifolk/dronninger og andre biproduktet må antallet næringsbirøktere fortsatt økes. Dette omfatter arbeid på mange felt, blant annet ønsker vi å gjennomføre et nytt «Elite/talent-satsing» for å rekruttere og organisere personer av mindre næringsbirøktere som ønsker å satse og vil øke kubetallet.
Vi gjentar suksessen etter en vellykket Elite/talent-satsing og starter et nytt «kull» med oppstart i november 2018 og som vil vare i omlag 1 1/2 år. Det blir 6 to-dagers samlinger med bl.a. besøk hos utvalgte bigårder.
Vi søker derfor: 15–20 deltakere som vil være med på et nytt «eliteprogram» - dere vil sammen danne et bedriftsnettverk og du har interesse av å forplikte seg til å være med på bygge seg opp en robust næringsbirøkt i Norge.

Norges Birøkterlag er en partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som pr. d.d. teller 4000 medlemmer, fordelt på 14 fylkeslag og 109 lokallag. NB skal ivareta medlemmenes interesser innen birøkt – fra faglig utvikling, avl og avlsmateriale, helseforebyggende arbeid, forskning, kompetanseutvikling, rådgiving osv. I tillegg til å jobbe for norsk birøkt sine interesser overfor bestemmende myndigheter og samfunnet ellers.

Honningcentralen SA (HC) er et samvirke eid av ca 1300 norske birøktere som sørger for mottak, foredling, markedsregulering og omsetning av medlemmenes produkter. De tilbyr også innkjøp, tilvirkning, standardisering og salg av produkter og tjenester som medlemmene trenger i sin produksjon – som bimateriell og annet utstyr.

 

Personlige egenskaper:

· Genuint interessert i birøkt og dens muligheter som næringsvei for deg

· Resultatorientert, engasjert og initiativrik

· Tydelig og sterk på gjennomføring

· Forretningsorientert

· Strukturert

· Samarbeidsorientert
 

Ønskede kvalifikasjoner:

· Har minimum 3-5 års erfaring som birøkter, har minimum 20-25 innvintrede kuber i dag

· Du må kunne basis birøkt, dette er ikke en utdannelse innen basis birøktfaget

· Kan vise til gode resultater fra det du har drevet med før, som også kan være annet enn birøkt

· Jobber målrettet og selvstendig

· Er en planlegger og har høy gjennomføringsevne

· Vise til foreløpige tanker om en utvidelse av driften; herunder økonomiske og faglige vurderinger


Vi tilbyr:

Kompetanseutvikling i form av:

o Kunnskap og ferdigheter knyttet til etablering, produksjon, foredling, forretningsplan, driftsøkonomi, driftsplanlegging, investeringsbehov/-beregninger, kapital, finansiering, marked

o Birøktfaglig kunnskap, spesielt hvordan bygge seg opp, hvordan sikre økt honningutbytte

o Lære av de beste i bransjen og beslektede bransjer, dele erfaringer samt få økt forretningsfokus i driften – rasjonell drift

o Målrettede utviklingsprosesser innen norsk næringsbirøkt

o Stimulere til økt innovasjon og vekst

 

Du vil få anledning til å påvirke programmet selv ved aktiv deltakelse samt identifisering av nødvendig opplæring osv.

Gode betingelser på bimateriell utstyr som trengs for å få økningen dersom du tegner kontrakt for levering av vesentlig andel av honningen din til Honningcentralen.

Vil du vite mer om dette programmet, ta kontakt med daglig leder Kristin Slyngstad mobil 915 48 401, mail: kristin.slyngstad@honningcentralen.no eller Generalsekretær i Norges Birøkterlag Jarle Bergsjø mobil 952 80 996, mail: jarle.bergsjoe@norbi.no.

Vi ber om at de som er interessert skriver en «søknad» som oversendes Kristin Slyngstad og/eller Jarle Bergsjø.

 

Søkere til prosjektdeltakelse: Elitesatsning innen næringsbirøkt - frist 1. juli 2018

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs