Soneforskriften for bekjempelse av åpen yngelråte i Aust-Agder er blitt endret

Soneforskriften for bekjempelse av åpen yngelråte i Aust-Agder er blitt vedtatt endret.
Endringen innebærer følgende:
-Sertifiserte birøktere kan nå fritt flytte og selge bier innen Aust-Agder.
-Sertifiserte birøktere kan også flytte eller selge bier ut av Aust-Agder, men dette krever at de har negativt prøvesvar på åpen-yngelråteprøve som er tatt i løpet av yngelsesongen 2018.
I praksis betyr dette at birøktere ikke lenger behøver å søke om tillatelser til flytting eller salg av bier, så lenge forutsetningene om registrering, sertifisering og prøvetaking er oppfylt.

NB!

Mattilsynet gjør oppmerksom på at alle som har fått brev om prøvetaking i 2018 likevel SKAL ta ut og sende inn prøve. Prøvene er del av overvåkningsprogrammet for åpen yngelråte for å følge med på om smittesituasjonen eventuelt endrer seg.

 

Mattilsynet gjør også oppmerksom på at det ikke lenger er mistenkte smittetilfeller i Arendal, og alle bihold i dette området som var båndlagt har nå fått opphevet restriksjonene.

 

Endring i forskriften på lovdata skjer så fort lovdata får kunngjort denne vedtatte endringen. 

Forskriftsendringen kan leses her I.

Les mer hos Mattilsynet her.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs