Erstatning ved svikt i produksjonen

Klimatiske forhold påvirker honningproduksjonen, og 2018 har så langt vært et spesielt år. De fleste steder i landet gikk vi nærmest rett fra vinter til sommer, og hele Sør-Norge har hatt rekordvarme og svært lite nedbør i mai og juni. Resultatet for sesongen sett under ett vet vi foreløpig ikke noe om, men dersom produksjonen blir sterkt redusert, finnes det erstatningsordninger.

Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen gir grunnlag for erstatningsordning for honning, og det er noen forhold som er viktig å være klar over:

 

- Ta kontakt med kommunens landbruksforvaltning med en gang du blir klar over at det kan bli en svikt i produksjonen – siste frist er 15. september

- God dokumentasjon er avgjørende

- Bare skader som skyldes klimatiske forhold blir erstattet etter denne ordningen – det finnes andre ordninger ved bla sykdom

- Produksjonen må være under 70% sammenlignet med gjennomsnittsproduksjonen

- Du må ha rett til produksjonstilskudd for å komme inn under ordningen

 

Les mer om erstatningsordningen på Landbruksdirektoratets hjemmeside under Erstatning – klimabetingede skader

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs