Ny organisasjonsmedarbeider er på plass

«Når første arbeidsdag er å overvære statsministeren som birøkter for å fremme sosialt entreprenørskap, er lista satt. Med riktig informasjon kan alle røkte»

Aina Helene Aksnes har startet i Birøkterlaget og er allerede godt i gang med å sette seg inn i arbeidsoppgavene. Hun har tidligere jobbet med markedsføring og salg og gleder seg til å bli kjent med hele organisasjonen, samt bidra til økt kjennskap rundt vårt viktigste husdyr og det betydningsfulle arbeidet birøkteren gjør.

Aina er selv birøkter og kan telle 11 kuber så langt.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs