Åpen yngelråte påvist i Aust-Agder

I forbindelse med overvåkningsprøver, har Mattilsynet påvist åpen yngelråte i prøver av voksnedfall hos én birøkter i Aust-Agder. Birøkteren har tre bigårder som er undersøkt, og disse ligger i Grimstad, Åmli og Arendal. Åpen yngelråte er påvist tidligere i Aust-Agder, og etter et større utbrudd i 2010 er det gjennomført et omfattende arbeid for å bekjempe sykdommen.

I forbindelse med overvåkningsprøver, har Mattilsynet påvist åpen yngelråte i prøver av voksnedfall hos én birøkter i Aust-Agder. Birøkteren har tre bigårder som er undersøkt, og disse ligger i Grimstad, Åmli og Arendal. Åpen yngelråte er påvist tidligere i Aust-Agder, og etter et større utbrudd i 2010 er det gjennomført et omfattende arbeid for å bekjempe sykdommen.

 

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsjukdom hos bienes yngel. Sjukdommen regnes ikke å være så alvorlig som lukket yngelråte, men kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn dersom den ikke blir bekjempet. Les mer om sjukdommen på vår nettside her. 

 

Mattilsynet har umiddelbart informert den berørte birøkteren, samt birøktere i nærheten (kontaktbigårder). Bigårdene som er smittet blir sanert i løpet kort tid, ved at biene avlives, og lokaler og utstyr blir rengjort/desinfisert eller destruert.

 

Birøktere med bigårder nærmere enn 3 km fra der det er påvist smitte (kontaktbigårder), kan ikke flytte bier eller utstyr inn eller ut av sine bigårder. Kontaktbigårder skal prøvetas mtp kartlegging av eventuell smitte. Det er Mattilsynet som følger opp dette, og vurderer når det eventuelt kan være grunnlag for å oppheve restriksjonene. Ved funn av smitte hos andre birøktere vil kartleggingsområdet utvides ytterligere.

 

Åpen yngelråte er en dyresykdom, og er ikke farlig for mennesker. Det er trygt å spise honningen, men viktig at ikke honning fra smittet område er tilgjengelig for andre bier.

 

Det er svært viktig at birøkterne har bigårdene registrert, og holder seg oppdatert på utviklingen av yngelråteutbruddet. Mattilsynet kan på kort varsel innføre flytteforbud dersom det er nye utbrudd, og det er birøkternes ansvar å holde seg orientert og følge regelverket til enhver tid.

 

I Norge har vi gode erstatningsordninger i forbindelse med sykdom på dyr, og det er derfor trygt å melde fra om eventuell mistanke om smitte.

 

Ved spørsmål om sykdom på bier, kan du kontakte Mattilsynet eller Norges Birøkterlag.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs