Norge med nasjonal plan for å redde biene

Fredag slapp Regjeringen sin nasjonale plan for å sikre både matproduksjonen og det biologiske mangfoldet ved å samle virkemidlene og tiltakene for å bevare pollinerende insekter.

Hele åtte statsråder hadde signert Norges aller første nasjonale pollinatorstrategi. Selve åpningen foregikk på Fjellstand skole på Nesodden i Akershus. Både landbruks- og matminister Jon Georg Dahle (FrP) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fikk oppleve et ekte engasjement fra skoleelevene. De tenker pollinering, natur og insekter helt fra første til syvende klasse.

 

Det å pollinere matproduksjonen vår tilstrekkelig, og sikre det biologiske mangfoldet i naturen er en jobb for hele samfunnet. Vi i Norge er nok ikke verst rammet rett og slett fordi vi har så mye utmark og så liten prosent av arealet som er dyrket, fortalte spesialrådgiver i Landbruks- og matdepartementet. Guri Tveito til norbi.no, men den nye strategien vil bringe alle de engasjerte fagmiljøene sammen slik at alle kan trekke i én retning og utnytte hverandres innsats.

 

Hun ser ikke nødvendigvis en konflikt mellom birøkternes honningbier og de ville bienes behov både for mat (ofte i form av spesifikke plantearter i umiddelbar nærhet) og egnede bosteder.

Vi har behov for flere birøktere her til lands, slo hun fast. Kommunene har kunnskap om hvor det sårbare biologiske mangfoldet finnes, og kan dele denne kunnskapen med birøkterne slik at man unngår konkurranse om matfatet der det kan være et problem.

 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sa til norbi.no at myndighetene har sett at pollinatorene fortrenges. Det gir mindre grunnlag for både biologisk mangfold og ikke minst matproduksjon. Vi behøver mer kunnskap om disse mekanismene, hevdet han. Jo mer forskning og kunnskap vi får (og samler inn), jo mer effektive tiltak kan vi iverksette.

Det å bevare pollinatorene er et samfunnsansvar hvor birøkterne spiller en stor rolle.

Landbruket har en utfordring i å disponere arealene på en bærekraftig måte, og å bruke mindre sprøytemidler. Det offentlige må fokusere på pollinatorvennlighet når de planter og steller de store offentlige arealene. Det gjelder både i byene, langs veiene og i all annen arealforvaltning.

Så er det også viktig at du som privatperson bidrar med ditt, hevdet både Dale og Elvestuen. Din hage betyr noe. Sett opp et insekthotell, en humlekasse og plant det insektene finner mat i.

Birøkterne blir viktige informasjonskilder for folk som gjør jobben i praksis, hevder Tveito. Viktigheten av insektenes arbeid og leveområder må nå frem til vedkommende som jobber med planter og areal i veivesenet og i kommunene (eller i Avinor, forsvaret eller i staten).

Guri Tveito slo også fast at vi trenger mer kunnskap. Vi må basere tiltakene våre på kunnskap. Derfor er denne pollinatorstrategien så viktig. Den har satt pollinering på det politiske kartet, ikke bare et tema som diskuteres i fagmiljøene hver for seg.

Planen er å komme med en konkret tiltaksplan som presiserer hva som kan gjøres i praksis i løpet av 2019. Norges Birøkterlag er en naturlig bidragsyter her, avsluttet hun.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs