Spørreundersøkelsen om vintertap av bifolk er nå åpnet

Nå er årets spørreundersøkelse om vintertap av bifolk åpnet. Vi oppforder alle birøktere enten de har hatt høye eller lave vintertap om å besvare undersøkelsen. På den måtenfår vi representative tall ikke bare for vintertapene, men også på en del driftstekniske metoder som kan påvirke vintertapene. Spørreundersøkelsen finner du her

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs