Jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverte felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet 29/4-2019.
Norges Birøkterlags har sammen med Honningcentralen gitt innspill til forhandlingene tidligere i år. Vi har blitt hørt på viktige punkter og organisasjonene fremmer ønske om økt produksjonstilskudd med kr 50,- til kr 600,- pr bifolk og et ekstra tilskudd på kr 150,- pr bifolk til de som driver økologisk birøkt. Forslagene krever et økt bevilgningsbehov på rund 2 mill. kroner. Birøktnæringen har ikke fått gjennomslag hos bondeorganisasjonene for forslaget om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, et tilskudd vi mener er viktig bla for å gjøre birøkt attraktivt for yngre og barnefamilier.

Hele kravet kan lastes ned her.

Les mer på Bondelagets og Småbrukarlagets hjemmesider:

https://www.bondelaget.no/

http://www.smabrukarlaget.no/

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs