Lokallagsmøte

Oppsummering av sesongen

Sted: Jessheim videregående skole

Utveksling av erfaringer fra gjort gjennom sesongen. Lærte vi noe nyttig som vi kan dele med andre?

Start tid:   07.10.2019
Slutt tid:   07.10.2019

Tilbake