Bifolkets sammensetning

Det er mange kilo mat som går med til de små biene i løpet av året. Men det er ikke mange retter på menyen; Honning (karbohydrater) og blomsterstøv (protein). Biene drikker også vann til maten. Som små larver får de i tillegg noen dråper bimelk (dronninggelé). De har en voldsom appetitt. Larvene spiser så de legger på seg 5 ganger sin opprinnelige vekt i løpet av ca 8 dager. Tenk hva du da ville ha veid i neste uke!!

De voksne biene skal også ha mat for å kunne arbeide, så til sammen setter et bifolk til livs omkring 60 kilo honning, 40 kg blomsterstøv og 50 liter vann i året.

Det er mange "barn" som fødes i et bifolk i løpet av en sommer. Det vil si, egentlig kommer biene fullt voksne ut av cellene sine. Men det starter med at dronninga legger egg. Hun er den eneste i bifolket som kan dette og hun kan legge opptil 2000 egg daglig i sommersesongen. Eggene klekker etter 3 dager og til syne kommer en ørliten, hvit larve. Etter nye 8 - 9 dager er larven fullvokst og forvandlingen til insekt tar til. 21 dager etter at egget blei lagt, kryper det en ferdig og flittig arbeidsbie fram. Det er disse arbeidsbiene som utgjør samfunnet i antall. Ellers er det altså bare den ene dronninga som legger eggene og er mor til alle de andre. Hun er også mor til noen hundre droner som er bisamfunnets hanner. Dronene blir født på forsommeren og lever bare ut til midten av august. Neste vår blir det født nye.

Det er mange oppgaver som biene sjøl må ta seg av inne i bisamfunnet. Vi har nevnt dronninga og at hennes hovedaktivitet er å legge egg. De noen hundre hannene, dronene, skal sørge får å pare sommerens eventuelle nye dronninger. Det er deres hovedoppgave. Og så har vi arbeidsbiene, de sterile (ufruktbare) hunnene som det er tusenvis av. De samler mat; nektar, blomsterstøv, vann og råstoff til proppolis. Bier som jobber med dette kalles trekkbier. Disse biene har allerede, da de var yngre, hatt mange andre oppgaver inne i kuben.

Den første jobben biene utfører, før de er en time gamle, er reingjøring. Da kalles de pussebier. Så blir de pleiebier og har ansvar for å gi mat til sine søsken som ennå bare er larver. Deretter begynner de å produsere voks og da starter karrieren som byggebier. Endelig stiller de på post som vaktbier, de passer på at fremmede ikke slipper til og røver eller ødelegger samfunnet deres.

Alle biene utfører disse forskjellige jobbene etter hvert i løpet av 3 uker. Og det er først etter at de har gjort unna innetjenesten, at de flyr i skog og mark, hage og åker og er trekkbier på innsamlingstur. Denne jobben utfører de, 1-2 uker, helt til vingene er så slitte at de ikke kan fly lenger, og deres søte liv er over.