Brune Bier

Den nordiske brunbia er en bevaringsverdig husdyrrase med status Kritisk truet.

Den brune bia har en forholdsvis treg yngling, og utvikler seg noe langsommere om våren og utnytter seine trekk slik som lyngtrekk bedre enn andre underarter. Den kan fly ved lavere temperaturer og tåler kalde vintre bedre enn andre underarter.

Den er godt tilpasset lyngområder og områder med lite trekkplanter. I områder med kortvarig intens blomstring utnytter den ofte ikke trekket maksimalt.

Brunbiene beskrives som å ha et mindre stabilt gemytt enn krainerbiene. De er noe mer svermelystne og mer urolige på tavlene. De har relativt liten stikkelyst.

Brunbias gemytt gjør at den ikke egner seg i tettbebygde strøk.

Den nordiske brunbia har et større genetisk mangfold enn man tidligere trodde. Dette kan vise seg å ha stor verdi for framtidig avl, bevaring og tilpasning til et miljø i endring.

Nordgen har utgitt to rapporter:

Status and Conservation of the Nordic Brown Bee: Final report I
Plan of Action for the Conservation of the Nordic Brown Bee I

 

Se disse lenkene for mer informasjon om den brune bia:

www.norskbrunbielag.com

www.nordgen.org

http://www.skogoglandskap.no/genressurser

http://wiki.nordgen.org/brownbee

http://www.sicamm.org