Pollen

Plantenes formering
Pollen eller blomsterstøv er som kjent helt essensielt for at blomster skal kunne pollinerers (bestøves) og sette frø. Pollenet regnes som plantenes hannlige kjønnsorgan, mens arret regnes som det hunnlige kjønnsorganet. For at planten skal kunne sette frø må et pollenkorn komme seg til arret på en blomst av samme planteslag. På arret spirer pollenkornet og en pollenslange vokser ned gjennom griffelen og fører kjønnscellene ned til eggcellen.

Samspillet mellom planter og bier
Plantene lokker biene med pollen og honning for at biene skal komme og hjelpe plantene med pollineringsjobben. På den måten hjelper biene blomstene med å skaffe pollen fra andre planter, slik at plantene blir fremmedbestøvet. Dette gir bedre resultat enn ved selvbestøving.

Proteinkilde
Pollen er bienes naturlige proteinkilde. Pollen er naturlig rikt på protein, og inneholder i tillegg karbohydrater, vitaminer og mineraler. En bikube bruker mellom 20 og 30 kg pollen hvert år. Det er spesielt i forbindelse med egglegging og fôring av yngelen at biene bruker pollen. For å sikre at biene har nok pollen, og at dette er tilgjengelig på riktige tider av året kan birøkteren velge å fôre med pollenerstatning.

Produksjon av pollen
Biene sanker pollen fra blomster. De samler pollenet i pollenkurver på bakbeina og flyr hjem til kuben med det. I kuben bearbeides pollenet med blant annet enzymer og lagres i cellene, dette kalles da for bibrød.
I perioder av sesongen samler biene langt mer pollen enn de har brukt for. Birøkteren kan da høste overskuddet av pollen. Det er ulike måter å gjøre dette på. Den vanligste måten å produsere pollen på er å bruke en pollenfelle. I pollenfellen er det en type gitter som arbeiderbiene går igjennom. Det er plass til at biene kan passere, mens pollenet skrapes av. Pollenet faller ned i en skuff, som birøkteren kan høste fra. Pollenet renses før bruk. Pollenet er ferskvare og må tørkes eller fryses før bruk.
Det finnes ulike typer pollenfeller. Noen monteres foran inngangen på bunnbrettet (frontfeller). Andre typer feller erstatter hele bunnbrettet (bunnbrettsfeller).

Birøkteren kan også velge å høste tavler med bibrød fra bikuben. Bibrødet ligger i celler, og må renses ut av voksbygget før de fryses eller tørkes.

Ved produksjon av pollen er det svært viktig å passe på at biene til enhver tid har nok pollen i kuben.

Bruk av pollen
Pollen selges som tørket pollen eller bibrød. Det finnes også honning med økt polleninnhold for salg.


Enkelte birøktere høster pollen for å gi tilbake til biene i perioder hvor det ikke er naturlig tilgang på pollen. Det er kun tillatt å fore biene med pollen fra egen bigård.