Propolis

Hvordan dannes propolis?
Biene samler harpiks fra knoppene på trær. Harpiks eller kvae som det også kalles er et gummiaktig stoff som utsondres fra trær. Trærne bruker harpiks til å beskytte neste års skudd mot høstens og vinterens nedbør og fare for uttørking. Det brukes også i forbindelse med sårdannelse i barken. Harpiks er vanntett og tetter for inntrengere og sykdom, i tillegg er den bakteriedrepende.

Biene samler inn harpiks ved å skrape den av trærne med overkjeven. Stoffet blandes med et sekret som utskilles fra kjertler på kinnbakkene, deretter festes det i biens pollenkurver. Når bien har kommet tilbake til kuben bites små stykker av harpiksblandingen av og blandes med bivoks. Blandingen tilsettes et nytt stoff fra kinnbakkekjertlene og tygges grundig. Harpiksblandingen har nå blitt til propolis og kan brukes der det er behov for det i kuben.

Hva bruker biene propolis til?
Propolis er bienes tettestoff. Det brukes til å tette sprekker, redusere åpninger, gjøre overflater i kuben glattere, dekke overflaten i yngelceller og forsterke cellestrukturen.Navnet propolis kommer av gresk pro polis som betyr "foran byen". Dette kommer av at biene bruker propolis til å redusere størrelsen på inngangen i kuben slik at man kan se propolisen utenifra, altså "foran byen". Ved å tette igjen eller åpne inngangen til kuben vil biene kunne endre luftgjennomstrømningen gjennom kuben, noe som også påvirker temperaturen i kuben.

Propolis er antibakterielt og brukes også av biene til å dekke til inntrengere eller annet som er for stort til å bæres ut av kuben. Hvis en mus trenger seg inn i kuben kan biene ta livet av denne og balsamere den i propolis. Propolisens antibakterielle og sopphindrende egenskaper gjør at man hindrer forråtnelse.

Produksjon av propolis
Propolis kan høstes ved å skrape av det som biene avsetter i bikuben på ulike overflater. Det finnes også egne propolisgitter som legges oppå øverste kasse. For å få maksimal produksjon bør man ha en liten glipe mellom propolisgitteret og overpakningen, slik at biene føler at det er utett.
Det har ikke vært tradisjon for å produsere propolis i Norge. Enkelte birøktere produserer små kvanta.

Bruk av propolis
Proplis finnes i ulike typer halstabletter, kremer, tinkturer og som rent stoff.