Dronninggelè

Hvordan dannes dronninggelè?
Ammebier skiller ut en spesiell fôrsaft  i munndelen og svelget. Dette kalles dronninggelè. For at ammebiene skal kunne produsere dronninggelè må de spise rikelige mengder pollen.

Dronninggelè i bifolket
Biene bruker dronninggelè som fôr til yngel. De to første dagene i larvestadiet får alle larver dronningelè. På slutten av andre dagen og utover tredje dagen endres fôret gradvis for drone og arbeiderlarver, dronninggelèen blir tilsatt pollen og honning. Dronninglarvene får derimot det samme fôret i hele larvestadiet. Den spesielt næringsrike dronninggelèen gjør at dronninglarvene utvikler seg til å bli dronninger. Arbeiderlarver som også er hunnlarver utvikler seg ikke til dronninger, ettersom de får en diett av pollen og honning.

Produksjon av dronninggelè
Den største konsentrasjonen av dronninggelè finner man i dronningceller hvor larvene er 4-5 dager gamle. For å produsere dronningelè bruker man samme metode som for å produsere dronninger. Prosessen avsluttes når larvene er 4-5 dager gamle. Larvene fjernes fra cella, og dronninngelèen suges opp med en pipette. Produksjon av dronningelè er svært arbeidskrevende.

Dronninggelè i Norge
Dronninggelé brukes internasjonalt i mange ulike sammenhenger, for eksempel til ulike hudkremer,  kosmetikk og kosttilskudd. Bruk av dronningelè er ikke spesielt utbredt i Norge.
Vi har ikke tradisjon for produksjon av dronningelè i Norge.