Bigift

Hvordan dannes bigift?
Bigift blir syntetisert i giftkjertelen hos arbeidere og dronninger. Giften blir så oppbevart i et eget giftreservoar.

Bia og brodden
Brodden hos bia sitter i et kammer i spissen av bakkroppen like under tarmåpningen. Når bia stikker åpner den broddkammeret og presser den 2 mm lange brodden mot huden. Brodden har små mothaker, og når bia stikker mennesker eller pattedyr blir brodden sittende igjen i den seige huden. Bia river seg løs etter å ha stukket, og dermed brodden sammen med giftkjertelen og en nerveknute som styrer broddens bevegelser blir sittende igjen. Giften fortsetter dermed å pumpes inn i huden etter at bia har revet seg løs. Man kan forsiktig fjerne brodden for å unngå at resten av gifta i kjertelen pumpes inn i kroppen.

Bia dør etter å ha mistet brodden sin.

Når bier stikker andre insekter hektes ikke brodden fast, og dermed overlever bia.

Produksjon av bigift
Bigift høstes ved hjelp av ulike typer maskiner. Disse kan plasseres foran bikubens inngang, slik at biene passerer når de går inn og ut av kuben. Eller de kan plasseres inne i kuben. Bigifthøsteren gir bia et lite elektrisk støt slik at den stikker, dermed kommer en liten dose bigift ut. Bigifthøsteren har ingen mothaker, slik at brodden ikke sitter fast.

Bigift i Norge
Vi har ikke tradisjon for produksjon eller bruk av bigift i Norge. Enkelte birøktere selvmedisinerer seg selv mot reumatiske lidelser ved å la biene stikke, men det finnes ikke noe organisert tilbud for dette i Norge.
Man kan være allergisk mot bigift, vi anbefaler derfor at folk viser aktsomhet om man ønsker å bruke bigift.