Middelaldersk birøkt i Norge?

Hvor gammel birøkten er i Norge er ikke godt å si, fordi det ikke foreligger klare bevis på birøkt. Men at voks og honning har vært kjent og benyttet fra lang tid tilbake er sikkert. I bronsealderen har man iallfall vært avhengig av å benyttet voks til støpingen av smykker og gjenstander av bronse.

Vi vet at vikingene kjente til honning. Deres mjød var jo basert på dette produktet fra biene. I Osebergskipet fra ca år 800, ble det funnet to ganske store biter av voks. Men om vikingene selv var birøktere, det vet vi ikke. Iallfall går det fram av Eigils saga at det ble innført honning og voks til Norge i denne tiden.

I middelalderen fikk vi også slike varer fra utlandet. Dette vet vi, for i følge Sverres saga holdt kongen tale på tinget i Bergen i 1186, og da snakket han bl.a. om import av honning og voks. Ut fra dette har det vært sluttet at det ikke har vært drevet birøkt i Norge i middelalderen. Senere er det kommet frem flere opplysninger som kan kaste lys over denne perioden. Under utgravninger i Gamlebyen i Oslo på 1980-tallet fant man bier. Funnet ble datert til 1175 - 1225, og bestod av titusener av bier i en flismasse. Utvilsomt er det tale om et helt bisamfunn, men funnet kan likevel ikke si noe sikkert om dette var ville bier eller bier holdt som husdyr. Vi vet imidlertid at det ble drevet birøkt både i Danmark og Sverige på dette tidspunkt, og de klimatiske forholdene har ligget til rette, så det er slett ikke umulig at Oslobiene var husdyr.