Biene svermer

Har du fått besøk av en bisverm? Her får du tips om hva du kan gjøre. Hvordan du kan skille en bisverm fra et vepsebol og noen beroligende råd om at når biene svermer er det ekstra snille.
Er du birøkter så får du tips om svermfanging under "Fange sverm" i høyre meny.

Du finner mer informasjon nedover på siden. Kort oppsummert gjør følgende:
  1. Kontroller at det er en bisverm. Er du sikker på at det ikke er et vepsebol eller humlebol?
  2. Ring ditt lokale birøkterlag for å høre om det er en birøkter i nærheten som kan hjelpe deg. Se oversikt over lagene for kontaktinformasjon.
  3. Hvis du ikke får kontakt med et lokalt birøkterlag, eller svermen sitter slik til at den er vanskelig å fange kontakt et skadedyrutrydderfirma.  
  4. Ta det med ro og nyt synet av en av naturens spennende opplevelser.
 
Hva er en bisverm?
Biene svermer som en del av deres naturlige formeringsprosess. Ved sverming lager biene en ny dronning, og den gamle dronningen drar av gårde med omtrent halvparten av arbeiderbiene for å lete etter et nytt sted å etablere seg. Før biene reiser av gårde fyller de seg med honning, en nistepakke på reisen. Med magen full av honning er det vanskeligere for bia å bøye kroppen sin for å stikke. Biene er i tillegg veldig fokusert på å finne seg et nytt hjem når de svermer. Derfor er biene ekstra fredelige når de svermer.  
Det er mange faktorer som påvirker om bienesvermer. Noen av disse faktorene kan birøkteren påvirke slik som å sikre at biene har nok plass og dronningens alder. Birøkteren jobber for at biene ikke skal sverme, men slik som vær og trekkforhold kan man ikke gjøre noe med.
 
Hvordan kjenne igjen en sverm?
Når biene svermer, vil du kunne se en mørk sky som beveger seg. Svermen slår seg ned på en gren eller lignende hvor de blir sittende mens speiderbier er ute og ser etter et nytt hjem. Hvis svermen sitter på et sted som er lett tilgjengelig, er det enkelt for en birøkter å fange en slik sverm. Hvis svermen får henge i fred, vil biene sannsynligvis fly av gårde til et nytt sted i løpet av en dag eller to. I perioder med dårlig vær vil svermen bli sittende på grenen, og de vil etter hvert starte å bygge vokskaker. Disse vokskakene er karakteristisk for honningbier. De består av parallelle skiver av voks hvor man ser små sekskantede hulrom med honning, pollen eller biyngel inni. 
 
Er du usikker på om det er bier, veps eller andre insekter du har fått på besøk? Se info om veps, humler og andre insekter i menyen til høyre. 
 
Bisverm i tre.  Bisverm som har hengt lenge og har begynt å bygge vokstavler.  Bisverm som har vært lenge i låvevegg. Her må veggen brytes opp og bier, voks og honning fjernes. 
 

Hva skal man gjøre med en bisverm?
Honningbier er husdyr som ikke lever vilt i Norge. Alle svermer skal derfor fanges inn. Man bør også fjerne eventuell voks og honning som svermen etterlater seg.
Sitter svermen slik til at den er lett å fange, kan du ringe ditt nærmeste lokale birøkterlag og høre om det er en birøkter i nærheten som kan hjelpe deg å fange inn svermen. Oversikt over lokale birøkterlag finner du på her under fylkes- og lokallag. Vær klar over at birøkteren kan forlange godtgjørelse for oppdraget.  
Hvis du ikke får tak i en birøkter til å hjelpe deg kan du ringe et skadedyrutrydderfirma. Hvis svermen sitter høyt, i en vegg, i pipa eller andre steder hvor det er vanskelig å få tak i den, anbefaler vi også at du ringer et skadedyrutrydderfirma. Sitter svermen i en vegg, pipe e.l. er det spesielt viktig å fjerne all voks og honning. Dette vil kunne lokke stadig nye svermer til å slå seg ned. 
Mattilsynet har det overordnede forvaltningsansvaret for bier i Norge.
 
Er det greit å avlive biene?
Hvis du får hjelp av en birøkter vil han eller hun som regel ta med seg biene til en bikube, slik at samfunnet får leve videre. Av og til velger birøkteren å avlive bisvermen. En skadedyrutrydder vil i de fleste tilfeller avlive biene.
 
Mange er oppmerksomme på at vi skal ta vare på biene. Da virker det kanskje litt rart at Norges Birøkterlag i enkelte tilfeller sier at det er greit å avlive en bisverm.
Årsaken til dette er forebygging av sykdom. Bier er husdyr som stelles av birøktere. Birøkteren sørger for at biene har nok plass, nok mat og forebygger sykdom og parasitten varroa. I de sjeldne tilfeller hvor biene blir syke vil birøkteren sette inn tiltak.
Bisvermer har ikke fått det samme stellet fra en birøkter. Man vet ikke hvor de kommer fra, eller hvilken helsestatus de har.
Det er svært strenge regler for behandling av svermer i Norge. Det er kun birøktere med sertifisert bigård som kan ta vare på svermer. Det er også strenge krav til karantene, behandling og helsekontroll av bisvermen før den eventuelt kan tas inn i egen bigård. Bisvermen har ikke dronning av godt avlsmateriale, slik at det også er nødvendig å bytte dronning hos svermen.
Utifra hensyn til smitterisiko og lovpålagte krav er det i en del tilfeller mer hensiktsmessig å avlive svermen enn å behandle den.
 
Er biene farlige?
I utgangspunktet er bier veldig rolige insekter, og de er ikke ute etter å stikke folk. Bier blir hengende fast og dør når de stikker, de bruker derfor brodden kun i selvforsvar når de føler seg truet. I Norge har man et aktivt avlsarbeid på bier hvor godt gemytt er et viktig mål.
Når biene svermer fyller de seg først med honning, en nistepakke på reisen. Med magen full av honning er det vanskeligere for bia å bøye kroppen sin for å stikke. Biene er i tillegg veldig fokusert på å finne seg et nytt hjem når de svermer. Derfor er biene ekstra fredelige når de svermer. 
Biene er i stor grad opptatt av å sanke blomsternektar for å produsere honning og samle pollen. Biene gjør en svært viktig jobb med å pollinere ville og kultiverte planter. Derfor et det viktig å ta vare på biene.
Mange tar feil av bier og de mer nærgående og stikkelystne insektene veps. Veps er rovinsekter, men er også glad i søtsaker og tiltrekkes derfor av mat som vi har; kaker, saft, brus og lignende. Veps kan stikke igjen og igjen uten at den sitter igjen slik som bia gjør. Vepsen bruker derfor brodden sin i mye større grad enn bia gjør.
Den enkleste måten å se forskjell på bier og veps på er fargen. Veps er klart gule og svarte, mens bier er brune til svarte, uten de klare linjene som man ser hos veps. Se mer informasjon om andre insekter i menyen til høyre.
Veps Humle Blomsterflue