Andre insekter

Ville bier kan ligne på honningbier, det finnes over 150 ulike arter av ville bier i Norge. Ville bier overvintrer som enslig dronning, og de opptrer ikke i svermer slik som honningbier.

Blomsterfluer og blomsterhumler ligner på bier og veps på grunn av de svarte og gule stripene på kroppen. De er lett å kjenne igjen på grunn av sine lynraske flyveferdigheter. I tillegg kan de stoppe opp og ”sveve” i lufta.

Geithams er Norges største vepseart. Geithams har vært regnet som utdødd siden 1911. I 2007 ble det gjort nye funn av geithams i Østfold. Man tror at geithams er på vei til å etablere seg i Norge på nytt.

Hva skal du gjøre med andre insekter?
La de være i fred hvis de ikke forstyrrer.