Notatføring

Sigmund Svendsen har laget et system for notatføring på smarttelefon.
Denne "Bijournalen" er plattformuavhengig fordi den bruker regneark med det kjente .xls-formatet. I stedet for en "Bi-app", kan alle med smarttelefon nyttiggjøre seg denne journalen, uavhengig om du har har iPhone, Windows eller Android.
Vi vil anbefale at en skaffer seg en touchpen for å lette innlegging.
Det er også laget et eksempel som heter "Uppigarden".
Bijournal.xls I
Uppigarden.xls I
Veiledning Bijournalen.doc I

Kurt Birkeland ved Kube Rådgivning AS har utviklet en app for notatføring. Appen gir deg en enkel oversikt over bifolkene og bigårdnee dine. Den er enkel i bruk, og du kan registrere like resultater i flere bifolk på en gang.
Last ned appen på www.kubekort.no. (Gratis tidsbegrenset prøveperiode for noen få kuber.)