VESTFOLD FYLKES BIRØKTERLAG

Adresse:V/Ivar Aasten Olsen
 Fjellveien 3
Postnummer:   3121
StedNøtterøy
  
Telefon:?908 56 792
E-post:vestfold@norbi.no
 
Kontaktperson:  IVAR AASTEN OLSEN   

 bigårdsregisteret for Vestfold


Sverming:

Hvis du får en sverm i hagen kan du kontakte leder i et av følgende lokallag:

Larvik og omegn birøkterlag: Magne Nilsen, mob.: 909 62 160

Sandar birøkterlag: Bjørn Skogland, mob.: 905 57 325

Tønsberg og omegn birøkterlag, Sigmund Mykland, mob.: 924 85 982

Nordre Vestfold birøkterlag, Jørn Skaane, mob.: 481 02 409

 

 

Tilbake