SOGN OG FJORDANE

Adresse:v/ Gunnar Arne Haaland
 Angedalsvegen 651
Postnummer:   6811
StedFørde
  
Telefon:93215759
E-post:sognogfjordane@norbi.no
 
Kontaktperson:  Runar Matsui-Li   

I Sogn og Fjordane har Norges Birøkterlag to lokallag – Fjordane Birøktarlag og Sogn Birøktarlag.Til saman representerer me 89 medlemmar med i alt om lag 600 bikuber. Mange stadar i Sogn og Fjordane er det gode tilhøve for både fritids- og næringsretta birøkt. For nærare informasjon kan du kontakte leirarane av lokallaga eller fylkeskontakt - Gunnar-Arne Haaland.

Tilbake