AVERØY

Adresse:c/o Paul Johan Helseth
 Øverveien 142
Postnummer:   6531
StedAVERØY
  
Telefon:90061490
E-post:Paul.helseth@norseagroup.com
 
Kontaktperson:  Paul Johan Helseth   

 Averøy birøkterlag dekker Averøy kommune med omland. Vi er et lite birøkterlag som har opplevd stor interesse og vekst de siste par årene.

Vi drifter en lagsbigård som vi bruker til kursing i praktisk birøkt for medlemmer av laget.

Kurset for 2018 er i gang og vi tar ikke inn flere deltakere. Ta kontakt med Valerie De Bree om du har lyst til å delta i lagsbigården senere (Telefon: 94813151, e-post: validebree@yahoo.no)

Ta kontakt med Astrid Rangøy Ingeborgvik hvis du er interessert i teoretisk kurs i birøkt (Telefon 99792118, e-post: astrid@rangoy.com)

Møre og Romsdal har ingen biesykdommer. For å forhindre spredning av smitte, er det IKKE tillatt å flytte bikuber, levende bier, brukte vokstavler eller annet nylig brukt bieutstyr fra andre fylker og inn til vårt fylke. Ønsker man å starte som birøkter eller å skaffe seg flere bifolk, må man kjøpe dette innen fylket. Det anbefales å bruke nytt utstyr, dette kan kjøpes hos ulike leverandører. Fordi interessen for birøkt er stor, vil det gjerne være ventetid for å få tak i bier. Har du lyst til å starte med bier, anbefaler vi at du blir med på kurs og lagsbigård før du kjøper dine egne bier.

Meld deg gjerne inn i birøkterlaget. :-)

Spørsmål kan rettes til leder Paul Johan Helseth (Telefon 90061490)

Nestleder Carsten Prinz er ansvarlig for birøktfaglige spørsmål.

Tilbake