BAMBLE BIRØKTERLAG

Adresse:V/ Jan-Ole Kristiansen, Bauneveien 4
Postnummer:   3960
StedSTATHELLE
  
Telefon:91304564
E-post:jan-ole-kristiansen@hotmail.com
 
Kontaktperson:  JAN-OLE KRISTIANSEN   

Bamble Birøkterlag ble stiftet 21. novmber 1925 på Stein skole.
I dag har laget 20 medlemmer.
Annet hvert år mottar laget avlsdronninger (Krainer) fra Norges Birøkterlag, og hver vår arrangeres det  omlarvingsdager der alle kan komme og hente avlsstoff.
Laget drifter en parestasjon for bruksdronninger, der det settes ut utvalgte dronekuber. Ansvarlig for parestasjon på Rørholt er Knut Øyvang og Eli Tømmerbakke. Ansvarlig for dronebifolket er Jan Gunnar Gøystdal og Jan Ole Kristiansen

    
Styre 2019

 • Leder: Jan-Ole Kristiansen
 • Kasserer: Jan-Gunnar Gøystdal
 • Sekretær: Eli Tømmerbakke
 • Styremedlem: Tone Gry Olsen-Røsvik
 • Styremedlem: Finn Arne Hals
 • 1. varamedlem: Knut Øyvang
 • 2. varamedlem: Anders Kristian Asdal

Møtevirksomhet 2019

Bamble Birøkterlag avholder nybegynnerkurs 27.mars 2019, kl 18:00. Oppmøte Bamble Bibliotek. Kurset inneholder 3 teoretiske samlinger, 8 samlinger i bigården. TA KONTAKT MED; jan-ole-kristiansen@hotmail.com, telefon 91304564

 • Medlemsmøter; 27.februar, 3.april, 30.april, 12.juni, 23.oktober, årsmøte 19.november.
 • Samling i bigården; 25.april, 15.mai, 5. og 19.mai, 3.juli, 17.august og 16.oktober
 • Nybegynnerkurs starter; Oppstart 27.mars, Bamble Bibliotek kl 18:00
 • Repetisjon av Dronningavl; Oppstart 3.april kl 18:00
 • Omlarving (krainer); dronninger i fra Norges Birøkterlag; 20., 25. og 30.mai. Sted for omlarving er Rafnes. Omlarvingsdagene kan bli endret, vårværet bestemmer.

 Tilbake