NORDRE VESTFOLD

Adresse:Skogveien 6
Postnummer:   3080
StedHOLMESTRAND
  
Telefon:900 21 575
 
Kontaktperson:  Michiel Ellingsen   

 Nordre Vestfold birøkterlag har medlemmene fra Eidsfoss, Hof, Holmestrand, Sande, Re og Horten og består av ca 25 medlemmer, derav 4 kvinner. Noen medlemmer har noen få kuber, men det finnes også birøktere i laget som har over hundre bikuber. I snitt ligger antallet kuber på 18 per medlem. Den yngste i laget er 15, den eldste 75.

Laget har flere fellesaktiviteter.

Utvintringsmøte. Avhengig av vårutviklingen foregår møtet i slutten av april/begynnelsen av mai. Vi åpner noen kuber og ser på utviklingen, ser etter egg, eventuelt dronningen, vurderer fôrmengden og plassbehov. 

Svermingsmøte/førsommertreff. Møtet foregår i bigården hos en av våre medlemmer i slutten av mai. Det er hovedsaklig et sosialt treff for å bli bedre kjent med hverandre. Vi spiser rømmegrøt og spekemat, forteller noen historier om våre opplevelser med biene, planlegger vandring til lyngheiene i Telemark og åpner noen kuber for å sjekke droneryngel. 

Vandring til lyngheiene i Telemark: Vårt lag har vandringsplasser ved Fjone i Nissedal kommune. Flere av oss vandrer sammen. Vi forbereder oss da om ettermiddagen, laster bikubene på hengere i hver vår bigård og møtes på avtalt sted sent på kvelden. Samlet kjører vi til våre vandringsplasser i Telemark og samlet står vi i våre lyngområder. 

Honningløsner. Laget eier en honningløsner til felles bruk.

Kurs: Hvert år prøver vi å organisere kurs etter medlemmenes ønsker. Tidligere har vi avholdt sertifiseringskurs og honningbehandlingskurs. Andre muligheter er kurs i avleggerproduksjon, dronningavl.

Oppdatert: 12. november 2018


Tilbake