FREDRIKSTAD BIRØKTERLAG

Adresse:Gerd Berit Utgård
 Vauerveien 23
Postnummer:   1684
StedVesterøy
  
Telefon:95994889
E-post:gerd-beu@online.no
 
Kontaktperson:  Gerd Berit Utgård   

Fredrikstad Birøkterlag

Stiftet i 1905 . Laget dekker kommunene Fredrikstad og Hvaler. Laget er det største laget i Østfold fylke.

Fredrikstad Birøkterlag er et aktivt lag med jevnlige møter med fagtema og utemøter i lagets egen bigård i sesong.

Vi holder jevnlig forskjellige kurs og har et oppfølgingsprogram for nybegynnere hvor vi kan tilby læring og stell i egen lagsbigård , utleie av honningbehandlingsutstyr som løsner og vokssmelter, støtte og ressursgruppe for nybegynnere , akutthjelpegruppe for birøktere.

Følgende er hovedkontakter for grupper / utvalg.

Leder , styret : Gerd Berit Utgård - generell kontakt for laget, og hovedkontakt for støtte- og ressursgruppa. TLF : 95994889       mail: gerd-beu@online.no

Svermfangergruppa: Einar Danielsen Tlf 995 98 979 mail: Danielseneinar@gmail.com

og Henrik Foss tlf 909 35 720 mail:henrikfoss33@gmail.com

Driftsgruppe lagsbigård : Anne-Marie Brekke  amhbrekke(a)gmail.com

Akutthjelpgruppe:Kontakt styret v Gerd Berit Utgård - se over;    ved akutte tilfeller sykdom o.l.                              


Tilbake