LILLEHAMMER BIRØKTERLAG

Adresse:v/Olav G. Haugen
 Erik Moensvei 14
Postnummer:   2619
StedLILLEHAMMER
  
Telefon:97662432
E-post:olav.g.haugen@gmail.com

Lillehammer Birøkterlag ble stiftet 27. oktober 1895 sammen med flere andre smånæringer; hagebruk, birøkt, hønseri og kaninavl.  Denne sammenslutningen varte til 6. mars 1910.  Fra denne tid fikk Lillehammer Birøkterlag egne lover og styre. Dagens hovedformål er å arbeide for tidsmessig bistell i distriktet ved:

a. å støtte nybegynnere med råd og hjelp og gi rettledning ved kjøp av materiell og bier.

b. å holde møter, foredrag, samtale og forevisning av praktisk arbeide i bigård.

c. å arbeide for bedre forståelse av at honning er et godt og sundt næringsmiddel.

d. å støtte arbeidet med kontroll av innføring og omsetning av honning.

 

Laget ønsker alle interesserte velkommen til å ta kontakt!

Tilbake