NORDMØRE BIRØKTARLAG

Postnummer:   6650
StedSurnadal
  
Telefon:99712604
Hjemmeside:http://nordmorebiroktarlag.blogspot.no
E-post:lilibae@online.no
 
Kontaktperson:  Lili Bævre   

Om oss

Nordmøre Birøktarlag ble stiftet i 1982 og har medlemmer fra Surnadal, Sunndal, Aure/Tusna, Tingvoll, Halsa og Rindal.

Nordmøre Birøktarlag er tilsluttet fylkeslaget Møre og Romsdal Birøkterlag og Norges Birøkterlag.

Nordmøre er et renraseområde for krainerbier (Carnica) og laget arbeider for å holde området reint for blandingsbier. Biene i område er friske og det jobbes intenst for å forebygge spredning av varoamidd og andre sykdommer fra nabofylkene.

Birøkterlaget jobber med å få flere birøktere med i laget, holder nybegynner- og videregående kurs for å heve birøkternes kunnskaper og kompetanse innen faget.

Styre i Nordmøre Birøktarlag (2019):

Lili Bævre (leder)
Sven Olav Svinvik (kasserer)
Rønnaug Skjermo (sekretær)
Anders Talgø (revisor / kursansvarlig)
Ola Skjølsvoll (styremedlem)
Wigdis A Børset (styremedlem)
Pille K Roaldset (vara)
Joshua Cabell (vara)

BLI MEDLEM!
Medlemmene i lokallaget blir også medlemmer i Norges Birøkterlag og fylkeslaget. Kontingent består av tre deler, en til Norges Birøkterlag, en til Møre og Romsdal Birøkterlag og en til Nordmøre Birøktarlag. Som medlem vil du mottat 12 utgaver av medlemsbladet Birøkteren, ha mulighet til å delta på kurs, møter m.m.
Ønsker du å bli medlem: Ta gjerne kontakt med styret!

Tilbake