NOTODDEN BIRØKTERLAG

Adresse:V/Helge helgesen
 Høimyrveien 10
Postnummer:   3680
StedNOTODDEN
  
Telefon:95031919
E-post:helgehelgesen@live.no
 
Kontaktperson:  Helge Helgesen   

Notodden Birøkterlag omfatter birøktere i kommunene Tinn, Hjardal og Notodden. Innenfor disse kommunene er det opprettet reinavlsområde der det bare tillatt for birøktere å ha crainerbier. Det er heller ikke lov å vandre inn i område med annet enn dokkumentert crainerbier. Birøktere innenfor området kan heller ikke vandre ut og innigjen i reinavlsområdet. Dersom noen ønsker å begynne med birøkt her bør de kontakte laget og vi vil være behjelpelig med å skaffe bier som er godkjend for stedet.

Laget vil også være behjelpelig med informasjon, opplæring og tilrettelegging for nybegynnere som ønsker å begynne med birøkt. Ta kontakt med oss og vi hjelper deg å komme i gang med en spennende hobby/næring.

I tillegg til aktiv birøkt møtes lagets medlemmer til jevnlige medlemsmøter der vi utveksler erfaring og diskuterer aktuelle temaer innen birøkten. Vi holder også nybegynnerkurs og temakurs i aktuelle emner innen birøkt.

Laget har nå ca 50 medlemmer og blant medlemmene finnes alt fra nybegynnere til de mer garvede birøktere med mange års erfaring. De fleste av medlemmene har birøkter som en hobby med noen få kuber, andre driver litt mer næringsrettet og har noen flere kuber men vi har sammenfallende interesse noe våre medlemsmøter bærer preg av. Er du interessert så ta kontakt med oss for nermere informasjon.

Tilbake