RÅDE BIRØKTERLAG

Adresse:Haugaveien 6
Postnummer:   1640
StedRÅDE
  
Telefon:90928828
E-post:bien@live.no
 
Kontaktperson:  HELGE TØMMERHOLEN                                                           Møte aktiviteter i Råde Birøkterlag i 2019 

Måned

Dato , klokkeslett, sted

Tema

Ansvar

Januar 2019

07.01.19  kl. 1830,  hos Helge Tømmerholen

Årsplan for 2019 settes opp. .

Kaffe
Bjørn

Februar 2019

04.02.19  kl.1830 hos

Helge Tømmerholen

Flow Hive kube.

Tor skal undersøke angående kjøp av           Flow Hive kube.

Kaffe

Elisabeth

Mars  2019

04.03.19 kl. 1830 hos

Helge Tømmerholen

Foredragsholder Morten Bull

Vårutvikling

Varroa behandling med oksalsyre flere behandlinger på høsten.

Snakker om biutstyr og demostrerer utstyr. Har med dryppforere for salg og demonstrerer disse.

Kaffe

Anita / Laget

April    2019

01.04.19 kl.1830 hos

Helge Tømmerholen

Voks smelting

Morten tar med vokssmelter.

Kaffe

ArvidMai        2019   

06.05.19 kl.1800 i

Lagsbigården Kjellerød

Gjennomgang av Lagsbigården

Vårutvikling

Kaffe

Rino/Ida


Juni 2019

 03.6.19 kl. 1800 på Skvalebekk Parestasjon

på Gillingsrød


06.06.19  Kl 1800 Fagdag for Østfold Birøkterlag  i Lagsbigården til Råde Birøkterlag på Kjellerød .

Gjennomgang av parestasjon

Innføring av dronning.


Gjennomgang av driften av lagsbigården , eventuelt gå gjennom kuber og bevertning

Kaffe/Grilling

Morten og Tor


Råde og Østfold Birøkterlag

Juli 2019

01.07.19 kl.1830 hos

Helge Tømmerholen

Sommermøte -Jordbærmøte

Med ledsager.

Kaffe

Helge 

August  2019

19.08.19 klokken 1800

Lagsbigården Kjellerød

Høsting-Innvintring - Foring

Kaffe

Ivar

September  2019

02.09.19 kl.1830 hos

Helge Tømmerholen

Eventuelt

Saker som har dukket opp i løpet av sesongen.

Kaffe

Marina

Oktober 2019

 07.10.19 kl.1830 hos

HelgeTømmerholen

Varroabehandlig - Teori

To bunnbrett settes inn to uker før og analyseres

 Kaffe

Steinar

November 2019

04.11.19 kl. 1830 hos

Helge Tømmerholen

Salg av honning. Salgs kanaler.

Honningsmaking med diplom. Elisabeth.

Kaffe

Grete S

Desember 2019

02.12.19 kl .1830 hos

Helge Tømmerholen

Årsmøte  M / julemiddag for medlemmer.

Ansvar fordeles seinest på November Møte

Medlemmer tar med bilder fra sesongen 2019.

Kaffe

Helge

Januar 2019

06.01.20 kl. 1830 hos

Helge Tømmerholen


Årsplan for året 2020 settes opp.

Kaffe

 

                                              

 

 

 

Tilbake