SALTEN BIRØKTERLAG

Adresse:Jensvolltunet 24
Postnummer:   8071
StedBodø
  
Telefon:97592317
E-post:kjiolsen1@gmail.com
 
Kontaktperson:  Kjell Ivar Olsen   

Salten birøkterlag er lokallag for birøktere i Salten, Lofoten og Vesterålen.  Det ble stiftet 27. januar 1997, og organisasjonsnummeret er 880 790 722.

Lagets formål: Innenfor de naturgitte produksjonsvilkår i lagets område, skal Salten Birøkterlag arbeide for en rasjonell og lønnsom birøkt og stimulere til faglig utvikling, undervisning og rådgiving.  Birøkterlaget skal ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser.  Lagets arbeide skal ikke være skadelig for miljøet.

Laget driver Berghulnes parestasjon for Carnicabier.  Stasjonen ligger i Saltdal kommune, og er verdens nordligste parestasjon for bier.

 

Tilbake