SOGN

Adresse:Mørkridsvegen 40
Postnummer:   6876
StedSKJOLDEN
  
Telefon:99623558
Hjemmeside:www.sognehonning.no
E-post:terje.gudmundsson@gmail.com
 
Kontaktperson:  Terje Anton Gudmundsson   

Sogn birøktarlag har om lag  43 medlemmar. Mange stadar i Sogn ligg tilhøva godt til rette for birøkt. Det er rom for fleire både fritids- og næringsretta birøktarar. For nærare informasjon kan du ta kontakt med leiar i Sogn Birøktarlag - Terje Anton Gudmundsson T: 99623558

Tilbake