SØRE SUNNMØRE BIRØKTARLAG

Adresse:C/o Lars Inge Breivik
 GJERDSBAKKVEGEN 63
Postnummer:   6065
StedULSTEINVIK
  
Telefon:48229991
E-post:larsinge.breivik@online.no
 
Kontaktperson:  LARS INGE BREIVIK   

Tilbake