VEST-TELEMARK

Adresse:Kviteseidvegen 1853b
Postnummer:   3850
StedVrådal
  
Telefon:35056318
E-post:halvor.bakkan@hotmail.com
 
Kontaktperson:  HALVOR BAKKAN   

Vest Telemark Birøktarlag.

Vi er et lag i Vest Telemark som har medlemmer ifra kommunane Bø, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje og Fyresdal.

Laget har 29 medlemmer, derav 6 familiemedlemmer.  Vi har god erfaring med familiemedlemsskap.

Der to er med på birøkten er det større forståelse for hva den krever.  Laget har mest av småbirøkterer fra 2

og opp til 20 kuber.  Få  birøktere har mere enn dette, en har nærmere 100 kuber.  Noen har planer om å

øke kubetallet i løpet av noen år.  Det er et område med rimelig godt sommertrekk men noen steder er

 det nesten ikke lyngtrekk.

Laget driver parestasjon for Krainer bier på Haugland i Seljord for faglig utvalg i Telemark Birøkterlag.

Asbjørn, sekretær og studieleder 

Tilbake