FINNMARK

  

I Finnmark er det ikke et eget fylkesbirøkterlag. Om du ønsker å ta kontakt med Norges Birøkterlag i Finnmark ta direkte kontakt med Vest-Finnmark Birøkterlag, Sissel Goodgame, (sisselgoodgame@gmail.com, tlf 46823588).

 

Tilbake